ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เรียนออนไลน์ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับกิจกรรม : นัดพบจุดเที่ยวทริป(ทิพย์)ผ่าน Concept ฉากใน
ชื่ออาจารย์ : น.ส.ลัดดา สร้อยจาตุรนต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,09:17  อ่าน 535 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เสียงสะท้อนของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning รายวิชาภาษาญี่ปุ่น ญ32203, ญ32204
ชื่ออาจารย์ : น.ส.ลัดดา สร้อยจาตุรนต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2565,09:20  อ่าน 1088 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ธนาคารโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : น.ส.วาสนา ต่อมยิ้ม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2564,10:29  อ่าน 530 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน วิชา หน้าที่พลเมือง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,11:06  อ่าน 493 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน วิชา เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,11:05  อ่าน 474 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน วิชา ภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,11:03  อ่าน 475 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน วิชาพุทธศาสนา
ชื่ออาจารย์ : นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,11:02  อ่าน 440 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 วิธีเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การกำหนดและอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์จากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ รหัส ส21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนพิจิตรพ
ชื่ออาจารย์ : นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,10:57  อ่าน 1191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 วิธีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ส21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,10:54  อ่าน 1130 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พฤติกรรมการบริโภค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,10:50  อ่าน 455 ครั้ง
รายละเอียด..