เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชพิจิตรพิทยาคม

                   พิทยาคม งามสมสง่างาม สมกับนามพิทยาคม อบรมศึกษาหาใครเทียมทัน พิจิตรเรานั้นมีชื่อลือเกียรติไกล การศึกษากีฬาเราสามารถ  มารยาทอบรมบ่มนิสัย พุทธิจริยาพลานามัย ระเบียบวินัย พิทยาไม่น้อยหน้าใคร พิทยาลือชาก้อง มาเถิดพี่น้อง พวกพ้องเทิดเอาไว้ เกียรติคุณพิทยาลือชาไกลช่วยส่งเสริมให้พิทยาสถาพร ขอจงดำรงสืบไป ชั่วฟ้าดินไม่สลายม้วยมรณ์ เกียรติคุณพิทยาลือกระฉ่อน เป็นอนุสรณ์ อยู่คู่พิจิตรเอย
 
                    มาพวกเรามาอวยชัย ด้วยน้ำใจอันยินดี พิทยาเราจะทวีด้วยเกียรติเกริกไกล ขอพวกเราจงร่วมมี สามัคคีอันเกรียงไกร มาร่วมรักรวมจิตใจ ผูกพันไมตรี พิทยา สมนามงามสง่า การศึกษาล้ำเลิศเทิดศักดิ์ศรี เราทั้งหลายพร้อมใจร่วมไมตรี ร่วมไมตรี จัดให้มีการกีฬามโหฬาร มโหฬาร เราทุกคนขอบูชารำลึกคุณครูอาจารย์ ให้เป็นสุขสนุกเบิกบาน ร่วมกัน ไชโย ไชโย ไชโย