ติดต่อเรา
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
31 ถ.พิจิตร - กำแพงเพชร   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรสาร 056-611711


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน