ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผ่านเข้ารอบคัดเลือก เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชื่อนักเรียน : นางสาวจิราพัชร ฟักรักษา
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2564,14:58   อ่าน 454 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับประกาศเกียรติคุณ วัฒนธรรมวินิต
ชื่อนักเรียน : นางสาวจิราพัชร ฟักรักษา และ นายณัฐวุฒิ กลัดแก้ว
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,06:13   อ่าน 383 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย
ชื่อนักเรียน : นางสาวจิราพัชร ฟักรักษา
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,05:46   อ่าน 406 ครั้ง