ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566โ ครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่องค์กรคุณภาพและเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร สถานที่หอประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566โ ครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่องค์กรคุณภาพและเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร สถานที่หอประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,09:53   อ่าน 46 ครั้ง