ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ นายปัณณธร เกตุหอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ขอแสดงความยินดีกับ นายปัณณธร เกตุหอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ที่ได้คะแนนการสอบ TGAT1 (Thai General Aptitude Test)การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication) ได้คะแนน 90 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สูงสุดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษSMAT โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม และ ที่ได้คะแนนการสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ได้คะแนน 567 คะแนน
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2566,09:22   อ่าน 48 ครั้ง