ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มกราคม 2566…… กิจกรรม ค่าย "ปั้นหมอ 1" สำหรับนักเรียนโปรแกรมความถนัดแพทย์ - สุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรียนรู้ในรูปแบบที่ชอบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในอนาคตของตนเอง
วันที่ 14 มกราคม 2566…… กิจกรรม ค่าย "ปั้นหมอ 1" สำหรับนักเรียนโปรแกรมความถนัดแพทย์ - สุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรียนรู้ในรูปแบบที่ชอบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในอนาคตของตนเอง
 

โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,10:45   อ่าน 29 ครั้ง