ภาพกิจกรรม
วันที่ 9-11 มกราคม 2566 รองทศพร ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พร้อมคณะครูและ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายสฤษดิ์เสนา จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 9-11 มกราคม 2566 รองทศพร ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พร้อมคณะครูและ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายสฤษดิ์เสนา จังหวัดพิษณุโลก
ไฟล์ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/.../1xqyqOdcVOsLYPQP8GrFu5RiOmi7...

โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,10:36   อ่าน 28 ครั้ง