ภาพกิจกรรม
14 .15 พฤศจิกายน 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จัดกิจกรรม ค้นหาตนเอง สร้างเป้าหมายสู่อาชีพในอนาคต ม.4
 14 .15 พฤศจิกายน 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จัดกิจกรรม ค้นหาตนเอง สร้างเป้าหมายสู่อาชีพในอนาคต ม.4 
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,13:36   อ่าน 40 ครั้ง