ภาพกิจกรรม
5 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 พฤศจิกายน 2565 ขอแสดงความยินดีกับ ครูสุกัญญาและครูมณเฑียร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดพิจิตร ได้รับรางวัล 3รางวัล ดังนี้
 
????น.ส.พีรยา ดิวรางกูร ม.5/9 ชนะเลิศ ม.ปลาย
????ด.ญ. นพิษฐา บุญประสพ ม.2/10 ชนะเลิศ ม.ต้น
????ด.ญ. จุฑามาศ พลอยแสง ม.2/1 รองชนะเลิศอันดับ1 ม.ต้น

โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,13:25   อ่าน 32 ครั้ง