ภาพกิจกรรม
14 กันยายน 2565 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565
14 กันยายน 2565 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565

ไฟล์ภาพ
https://drive.google.com/.../1hKVc1bCop4DVQfuxk1zP22MWcKu...
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2565,13:59   อ่าน 18 ครั้ง