รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
31 ถ.พิจิตร - กำแพงเพชร   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์แฟกส์ 056-611711


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :