ข่าวประชาสัมพันธ์
16 พฤษภาคม 2565 การอบรมเชิงเปฏิบัติการพัฒนาการอ่านสมรรถนะขั้นสูง ครูภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
16 พฤษภาคม 2565

การอบรมเชิงเปฏิบัติการพัฒนาการอ่านสมรรถนะขั้นสูง ครูภาษาไทย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

ไฟล์ภาพ  ช่วงเช้า : https://drive.google.com/drive/folders/1K4Ucw_Cwt4amKPeqm4dsTlV64aKou9l5?usp=sharing

ไฟล์ภาพ  ช่วงบ่าย : https://drive.google.com/drive/folders/13GMxchhiZFmNIRW0_VhcLO9ZmDUeyI4T?usp=sharing
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2565,19:35   อ่าน 463 ครั้ง